Sekasin247

Sun ajatuksilla on väliä ja me Sekasin kollektiivissa halutaan kuulla ne! Tän botin avulla sä voit kertoa mielipiteesi vaihtuvasta teemasta. Tai kertoa meille, mistä nuoria pitäisi kuulla. Me nostetaan näitä vastauksia viestintään ja pidetään nuorten ääntä kuuluvilla.

Usein botissa käsiteltävästä teemasta on myös käynnissä Digiraati-keskusteluja. Tuu ihmeessä mukaan keskustelemaan! Vastauksia ja ideoita käytetään myös uusien keskusteluaiheiden valitsemiseen.

Mikä on Digiraati?

Digiraati-keskustelut ovat anonyymejä, ohjattuja ja turvallisia verkkokeskusteluja, jotka käydään digiraati.fi -sivustolla. Keskustelujen aiheet liittyvät tavalla tai toisella nuorten elämään. Raatikeskustelun päätteeksi keskustelun ohjaajat kirjoittajat loppulausuman eli yhteenvedon keskustelusta. Loppulausumasta tehdään viestintää sosiaaliseen mediaan ja hyödynnetään vaikuttamisviestinnässä.

Osallistuminen

Nuorten turvatalon järjestämiin digiraateihin voi ilmoittautua osoitteessa bit.ly/digiraati. Ilmoittautuneet saavat raadin alkaessa kutsun ja ohjeet raatiin liittymiseen sähköpostilla. Osallistujat rekisteröityvät sivustolla, luovat nimimerkin ja pääset osallistumaan raatiin, johon ovat ilmoittautuneet.

Digiraadissa osallistujat keskustelevat ennalta sovitusta aiheesta 1–3 viikon ajan. Jokaisella raadilla on lyhyt taustamateriaali, jossa kerrotaan raadin aiheesta.Keskusteluun voi osallistua oman aikataulun ja voimavarojen mukaan. Raatikeskustelua ohjaavat koulutetut vapaaehtoiset ja työntekijät.

Digiraadeissa on toisinaan mukana myös vierailijoita. Vierailijat voivat olla esimerkiksi tutkijoita, työntekijöitä tai päättäjiä. Vierailijoista ilmoitetaan osallistujille aina raadin alussa.

Tavoitteena on muodostaa raadin keskusteltavana olevasta aiheesta loppulausuma, joka välitetään eteenpäin päättäjille ja julkaistaan palvelussa.

Digiraati on oikeusministeriön verkkopalvelu, jossa voit osallistua keskusteluun erilaisista ajankohtaisista aiheista. Palvelun tarkoituksena on tarjota kaikille alle 29-vuotiaille nuorille yhdenvertainen mahdollisuus saada äänensä kuuluviin yhteiskunnallisissa kysymyksissä. Raateja voivat järjestää esimerkiksi ministeriöt kunnat, hyvinvointialueet, muut viranomaiset tai kansalaisjärjestöt.